גמלת ילד נכה לילדים עם לקויות על רצף האוטיזם

במהלך השנים האחרונות דחה המוסד לביטוח לאומי בקשות רבות לגמלת ילד נכה אשר הוגשו בגין ליקויים על רצף האוטיזם, ובליקויים של PDD או ASD, לרבות הליקויים המכונים PDD NOS ותסמונת אספרגר, ואף שלל או הפחית גמלאות שניתנו בעבר לילדים עם ליקויים אלה, כל זאת בניגוד להוראות החוקיות החלות בעניין.

הניקוד בבדיקת תלות בזולת בוועדה רפואית לילד

ילד התלוי בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום ( הלבשה, אכילה, רחצה, ניידות בתוך הבית והיגיינה) באופן החורג במידה ניכרת מבני גילו, עשוי להיות זכאי לקצבת תלוי בעזרת הזולת מהמוסד לביטוח לאומי. קראו עוד על הניקוד בבדיקת תלות בזולת בוועדה רפואית לילד