הניקוד בבדיקת תלות בזולת בוועדה רפואית לילד

ילד התלוי בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום ( הלבשה, אכילה, רחצה, ניידות בתוך הבית והיגיינה) באופן החורג במידה ניכרת מבני גילו, עשוי להיות זכאי לקצבת תלוי בעזרת הזולת מהמוסד לביטוח לאומי. קראו עוד על הניקוד בבדיקת תלות בזולת בוועדה רפואית לילד

שיטת המצליח בביטוח הסיעודי

פוליסת הביטוח הסיעודי שרכשתם ליום סגריר נראית כפתרון מצוין ואתם פונים במכתב לחברת הביטוח ואף מצרפים לו את כל המסמכים הרפואיים שברשותכם שמוכיחים כי מצבכם אכן סיעודי, וכל זאת כדי לקבל את תגמולי הביטוח הסיעודי להם אתם זקוקים כדי להתקיים בכבוד.

פוליסת ביטוח סיעודי של קופות החולים

הביטוח הסיעודי שמציעות קופות החולים מתבצע על-ידי חברות ביטוח שונות. עמיתי הקופות זכאים לרכוש אותו באמצעות קופת החולים בה הם חברים. ביטוחים אלה מספקים לעמית כיסוי סיעודי השונה בהיקפו ובכלליו מקופת חולים אחת לאחרת.