גמלת ילד נכה לילדים עם לקויות על רצף האוטיזם

במהלך השנים האחרונות דחה המוסד לביטוח לאומי בקשות רבות לגמלת ילד נכה אשר הוגשו בגין ליקויים על רצף האוטיזם, ובליקויים של PDD או ASD, לרבות הליקויים המכונים PDD NOS ותסמונת אספרגר, ואף שלל או הפחית גמלאות שניתנו בעבר לילדים עם ליקויים אלה, כל זאת בניגוד להוראות החוקיות החלות בעניין.

לפרטים נוספים

הניקוד בבדיקת תלות בזולת בוועדה רפואית לילד

ילד התלוי בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום ( הלבשה, אכילה, רחצה, ניידות בתוך הבית והיגיינה) באופן החורג במידה ניכרת מבני גילו, עשוי להיות זכאי לקצבת תלוי בעזרת הזולת מהמוסד לביטוח לאומי. קראו עוד על הניקוד בבדיקת תלות בזולת בוועדה רפואית לילד

לפרטים נוספים

האם כדאי לערער על דחיית הביטוח הסיעודי?

שאלה שחוזרת ונשאלת על ידי מבוטחים בביטוח סיעודי, שתביעת הסיעוד שהגישו לחברת הביטוח נדחתה על ידה, היא האם מומלץ להגיש ערעור לחברת הביטוח על החלטת דחיית התביעה או לחילופין להגיש תביעה לבית המשפט?

לפרטים נוספים

שיטת המצליח בביטוח הסיעודי

פוליסת הביטוח הסיעודי שרכשתם ליום סגריר נראית כפתרון מצוין ואתם פונים במכתב לחברת הביטוח ואף מצרפים לו את כל המסמכים הרפואיים שברשותכם שמוכיחים כי מצבכם אכן סיעודי, וכל זאת כדי לקבל את תגמולי הביטוח הסיעודי להם אתם זקוקים כדי להתקיים בכבוד.

לפרטים נוספים

פוליסת ביטוח סיעודי של קופות החולים

הביטוח הסיעודי שמציעות קופות החולים מתבצע על-ידי חברות ביטוח שונות. עמיתי הקופות זכאים לרכוש אותו באמצעות קופת החולים בה הם חברים. ביטוחים אלה מספקים לעמית כיסוי סיעודי השונה בהיקפו ובכלליו מקופת חולים אחת לאחרת.

לפרטים נוספים