בית המשפט קבע כי טענת העדר גילוי בביטוח סיעודי ללא נימוקים תמחק

מיקומך כאן