אובדן כושר עבודה- מחיקת נימוקי דחייה שלא נכללו במכתב הדחייה

מיקומך כאן