גמלת ילד נכה לילדים עם לקויות על רצף האוטיזם

הביטוח הסיעודי שמציעות קופות החולים מתבצע על-ידי חברות ביטוח שונות. עמיתי הקופות זכאים לרכוש אותו באמצעות קופת החולים בה הם חברים. ביטוחים אלה מספקים לעמית כיסוי סיעודי השונה בהיקפו ובכלליו מקופת חולים אחת לאחרת.

לפרטים נוספים

הניקוד בבדיקת תלות בזולת בוועדה רפואית לילד

הביטוח הסיעודי שמציעות קופות החולים מתבצע על-ידי חברות ביטוח שונות. עמיתי הקופות זכאים לרכוש אותו באמצעות קופת החולים בה הם חברים. ביטוחים אלה מספקים לעמית כיסוי סיעודי השונה בהיקפו ובכלליו מקופת חולים אחת לאחרת.

לפרטים נוספים

תלות בזולת: תוספת גמלה לילדים

הביטוח הסיעודי שמציעות קופות החולים מתבצע על-ידי חברות ביטוח שונות. עמיתי הקופות זכאים לרכוש אותו באמצעות קופת החולים בה הם חברים. ביטוחים אלה מספקים לעמית כיסוי סיעודי השונה בהיקפו ובכלליו מקופת חולים אחת לאחרת.

לפרטים נוספים

האם כדאי לערער על דחיית הביטוח הסיעודי?

שאלה שחוזרת ונשאלת על ידי מבוטחים בביטוח סיעודי, שתביעת הסיעוד שהגישו לחברת הביטוח נדחתה על ידה, היא האם מומלץ להגיש ערעור לחברת הביטוח על החלטת דחיית התביעה או לחילופין להגיש תביעה לבית המשפט?

לפרטים נוספים

שיטת המצליח בביטוח הסיעודי

פוליסת הביטוח הסיעודי שרכשתם ליום סגריר נראית כפתרון מצוין ואתם פונים במכתב לחברת הביטוח ואף מצרפים לו את כל המסמכים הרפואיים שברשותכם שמוכיחים כי מצבכם אכן סיעודי, וכל זאת כדי לקבל את תגמולי הביטוח הסיעודי להם אתם זקוקים כדי להתקיים בכבוד.

לפרטים נוספים

פוליסת ביטוח סיעודי של קופות החולים

הביטוח הסיעודי שמציעות קופות החולים מתבצע על-ידי חברות ביטוח שונות. עמיתי הקופות זכאים לרכוש אותו באמצעות קופת החולים בה הם חברים. ביטוחים אלה מספקים לעמית כיסוי סיעודי השונה בהיקפו ובכלליו מקופת חולים אחת לאחרת.

לפרטים נוספים