קיבל מעל 466,000 ₪ פיצויים בגין גב תפוס

מיקומך כאן